Your address will show here +12 34 56 78
WIRTUALIZACJA
Zobacz w jaki sposób wirtualizacja może Ci pomóc
  • Text Hover

Tworzenie Maszyn Wirtualnych
Administrator tworzy wirtualne maszyny, które działają na hypervisorze. Każda VM posiada własny system operacyjny i oprogramowanie, które jest oddzielone od innych VM na tym samym serwerze fizycznym.


Przydzielanie Zasobów
Przydzielanie zasobów fizycznych (takich jak CPU, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa) do poszczególnych maszyn wirtualnych. To umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, ponieważ wiele VM może korzystać z jednego serwera fizycznego.


Izolacja i Bezpieczeństwo
Dzięki wirtualizacji, maszyny wirtualne są izolowane od siebie, co oznacza, że awaria lub problem w jednej VM nie wpłynie na działanie innych VM. To zwiększa stabilność i bezpieczeństwo środowiska.


Zarządzanie i Skalowanie
Administracja wirtualizacją umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami. Można szybko tworzyć, usuwać, przenosić oraz skalować maszyny wirtualne w zależności od potrzeb.


Zwiększanie Wydajności i Efektywności
Wirtualizacja pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych, co prowadzi do oszczędności energii, przestrzeni fizycznej i zasobów finansowych.


Ochrona i Odtwarzanie
Wirtualizacja ułatwia tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie środowisk wirtualnych, co pomaga w ochronie przed utratą danych i przywracaniu systemów po awariach.