Your address will show here +12 34 56 78
AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA IT
Zobacz jak Audyty Bezpieczeństwa IT są w stanie Ci pomóc
  • Text Hover

Planowanie i Przygotowanie
W pierwszym etapie firma decyduje, co dokładnie ma być przeglądane w ramach audytu. Definiuje cele audytu, zakres i obszary, które zostaną przetestowane.


Wybór Narzędzi i Metod
W zależności od zakresu audytu, firma może wybierać narzędzia do skanowania podatności, testów penetracyjnych, analizy logów, oceny zgodności, oceny ryzyka i innych metod związanych z bezpieczeństwem.


Przeprowadzanie Testów
W zależności od zakresu audytu, firma może przeprowadzać testy penetracyjne, które polegają na próbie wykorzystania luk w zabezpieczeniach, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp.


Analiza Logów i Aktywności
Badane są logi systemowe, aby śledzić aktywność i wykrywać podejrzane zachowania oraz próby naruszenia.


Ocena Zgodności
Firma ocenia, czy procedury i polityki bezpieczeństwa są zgodne z przepisami prawnymi, regulacjami branżowymi i wewnętrznymi standardami organizacji.


Ocena Ryzyka
Przeprowadzana jest ocena ryzyka, aby określić, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz jaki jest poziom prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń.


Raportowanie i Rekomendacje
Firma sporządza raport zawierający wyniki audytu, wskazując na znalezione problemy, potencjalne ryzyka i zalecenia dotyczące poprawek i ulepszeń.


Wdrożenie Poprawek
Na podstawie raportu organizacja podejmuje działania naprawcze, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w zidentyfikowanych obszarach.