Your address will show here +12 34 56 78
KONSULTACJĘ UX
Zobacz jak konsulatcje UX są w stanie CI pomóc
  • Text Hover

Zrozumienie Kontekstu i Celów
Konsultanci ds. UX rozpoczynają proces, zdobywając pełne zrozumienie kontekstu i celów projektu. To obejmuje zrozumienie produktu lub usługi, jej użytkowników, konkurencji oraz celów biznesowych.


Analiza Istniejącego Stanu
Konsultanci przeprowadzają analizę istniejących wersji produktu lub interfejsu użytkownika, identyfikując obszary wymagające poprawy.


Badania Użytkowników
Jeśli to konieczne, konsultanci mogą przeprowadzić badania użytkowników, takie jak wywiady, testy użytkownicze, analiza heatmap czy ankiety. Celem jest zdobycie wglądu w potrzeby i oczekiwania użytkowników.


Identyfikacja Problemów
Konsultanci identyfikują potencjalne lub istniejące problemy związane z UX, takie jak trudności w nawigacji, zrozumieniu funkcji, wolna wydajność itp.


Tworzenie Rekomendacji
Opierając się na analizach i badaniach, konsultanci tworzą rekomendacje i sugestie dotyczące poprawy UX.


Prezentacja i Komunikacja
Konsultanci prezentują swoje rekomendacje i wnioski zespołowi projektowemu lub klientowi. Wyjaśniają swoje wnioski, pokazując przykłady i uzasadnienia.


Testowanie i Ewaluacja
Po wprowadzeniu zmian, konsultanci mogą rekomendować testowanie nowych rozwiązań z udziałem użytkowników. Ewaluacja nowych elementów pozwala sprawdzić, czy zmiany przynoszą oczekiwane efekty.


Monitorowanie i Ciągła Poprawa
Proces konsultacji UX może być cykliczny, a dostosowanie oparte na wynikach testów i analizy użytkowania pozwala na ciągłe doskonalenie produktu lub usługi.