Your address will show here +12 34 56 78
OUTSOURCING I KOLOKACJA INFRASTRUKTURY IT
Zobacz jak outsourcing i kolokacja infrastruktury IT jest w stanie Ci pomóc
  • Text Hover

Analiza i planowanie
Firma identyfikuje obszary infrastruktury IT, które mogłyby być skutecznie zewnętrznie obsługiwane.


Monitorowanie i zarządzanie
Pomimo zewnętrznego zarządzania, firma nadal monitoruje procesy i wyniki, aby upewnić się, że dostawca spełnia umowne warunki.


Planowanie i projektowanie
Firma decyduje, które elementy infrastruktury IT chce przenieść do centrów danych dostawcy kolokacji.


Instalacja w centrum danych
Infrastruktura jest instalowana w centrum danych dostawcy kolokacji, który zapewnia zasilanie, chłodzenie, zabezpieczenia fizyczne i łączność internetową.


Zarządzanie i monitorowanie
Pomimo przeniesienia infrastruktury, firma nadal zarządza nią wewnętrznie, monitorując jej wydajność i konserwując ją.