Your address will show here +12 34 56 78
REJESTRACJA CZASU PRACY
Zobacz jak rejestracja czasu pracy jest w stanie Ci pomóc
  • Text Hover

Instalacja Kamer i Infrastruktury
W odpowiednich miejscach na stanowiskach pracy lub w miejscach, gdzie pracownicy się rejestrują, instalowane są kamery monitorujące.


Śledzenie Ruchu Pracowników
Kamery monitorują obszar, w którym pracownicy się znajdują. System analizuje obraz z kamer w czasie rzeczywistym, aby identyfikować ruchy pracowników, ich przyjście i odejście.


Rozpoznawanie Pracowników
Systemy korzystają z funkcji rozpoznawania twarzy lub innych cech biometrycznych pracowników, aby zidentyfikować, kto przebywa na stanowisku pracy. Każdy pracownik może być zarejestrowany w systemie raz, a następnie system będzie go identyfikować automatycznie.


Uwietrzylnianie Pracowników
Pracownik może być poproszony o uwierzytelnienie się, na przykład poprzez skanowanie twarzy.


Rejestracja Czasu Pracy
System śledzi czas, w którym pracownik pojawił się na stanowisku pracy i czas, w którym je opuścił. W oparciu o te informacje obliczany jest czas przepracowany.


Dokładność i Monitorowanie
Systemy monitorują pracowników w czasie rzeczywistym, co umożliwia dokładne śledzenie czasu pracy. Mogą być również generowane alerty lub powiadomienia, jeśli pracownik opuszcza stanowisko pracy przedwcześnie lub wraca po przerwie.


Zabezpieczenie i Prywatność
Wdrażając taki system, konieczne jest uwzględnienie kwestii związanych z prywatnością pracowników. Dane biometryczne mogą być przechowywane w sposób bezpieczny i chroniony.