Your address will show here +12 34 56 78
CALL CENTER I CONTACT CENTER
Zobacz jak Call Center i Contact Center może Ci pomóc
  • Text Hover

Obsługa telefoniczna
Głównym środkiem komunikacji w Call Center są rozmowy telefoniczne. Klienci dzwonią na dedykowane numery telefonów w celu uzyskania pomocy, złożenia zamówienia, uzyskania informacji lub rozwiązania problemu.


Automatyzacja
W niektórych przypadkach, Call Center wykorzystuje systemy interaktywnego głosowego menu (IVR), które umożliwiają klientom wybór odpowiednich opcji za pomocą klawiszy na klawiaturze lub mówionych poleceń.


Monitorowanie i raportowanie
Call Center śledzi wskaźniki takie jak czas oczekiwania w kolejce, czas trwania rozmów, liczba obsłużonych połączeń i inne, aby ocenić wydajność i poprawić jakość obsługi.


Wielokanałowość
Oprócz obsługi telefonicznej, Contact Center obsługuje także inne kanały komunikacji, takie jak e-maile, czaty na żywo, wiadomości tekstowe (SMS), media społecznościowe i więcej.


Współdzielenie Informacji
Agenci w Contact Center mają dostęp do systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwia dostęp do historii klienta, preferencji i danych kontaktowych.